psicologo Girona

POLÍTICA DE PRIVACITAT

DADES IDENTIFICATIVES:

En compliment amb el deure d'informació recollit en article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, a continuació es faciliten les següents dades:

Titular de www.montserourapsicologa.cat: Montse Roura Regincós (en endavant EL TITULAR)
Domicili: Carrer Comerç, 76, 1º-4ª
17463- Flaçà (Girona)
N.I.F.: 40.350.139-C
Correu electrònic de contacte: mrourar@gmail.com

POLÍTICA DE PRIVACITAT:

Segons la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, article 5, has d'estar informat de l'ús i fi de l'obtenció de les dades personals, entès per tals qualssevol que puguin identificar (nom i cognoms , correu electrònic, adreça, etc.). EL TITULAR es compromet al seu compliment ia tractar amb la deguda rigorositat les dades de caràcter personal que guarda, evitant la seva alteració, pèrdua, tractament incorrecte o accés no autoritzat.

EL TITULAR és el responsable del fitxer de dades obtingut a partir de les dades de caràcter personal subministrades pels usuaris del portal www.montserourapsicologa.cat.

La recollida i tractament automatitzat de les dades personals té com a finalitat la gestió, prestació, ampliació i millora dels serveis sol · licitats en cada moment per l'usuari i el seguiment de consultes plantejades pels mateixos.

En alguns casos se sol licitaran dades obligatòries, en altres no. No estàs obligat a donar-nos les dades que no siguin obligatoris.

En tot moment pots exercir els teus drets d'accés, rectificació, cancel·lació o oposició, dirigint-te a Montse Roura Regincós (mrourar@gmail.com). Sempre tindràs la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les teves dades personals que obren en els meus fitxers.

EL TITULAR es reserva la facultat de modificar aquesta Política de Privacitat per adaptar-la a les novetats legislatives, jurisprudencials o d'interpretació de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades. En aquest cas, EL TITULAR anunciarà aquests canvis, indicant clarament i amb la deguda antelació les modificacions efectuades, i sol licitant, en cas que sigui necessari, l'acceptació d'aquests canvis