psicologo Girona

 

FAQ

psicologo girona

 


 

Aquí tens un petit recull de preguntes que poden ser del teu interès. Si no resolen el teu dubte, pots posar-te en contacte amb mi trucant-me al 645.23.64.40 o bé a través del formulari que trobaràs a l'apartat "contacte" del web.

Davant de qualsevol malestar psicològic o circumstància de la vida que ens pot arribar a superar, és important comptar amb l’ajuda d’una tercera persona experta en guiar-nos cap al camí del benestar psicològic i l’estabilitat emocional.

Sovint creiem que nosaltres mateixos podrem trobar l’equilibri però de vegades les solucions intentades únicament ens porten a la perpetuïtat de la problemàtica fet que la pot acabar agreujant. Per aquest motiu acudir a teràpia ens facilita veure les nostres opcions des d’un altre punt de vista i per tant posar en pràctica noves solucions que ens permetran poder reconduir la nostra vida.

Un psiquiatre és un metge especialitzat en trastorns mentals que aborda els problemes del pacient des d’una perspectiva fisiològica (tractant el cos), tal i com s’aborden les malalties mèdiques, bé sigui prescrivint medicació o a través de qualsevol altra intervenció mèdica destinada a equilibrar la bioquímica del cervell. Un PSICÒLEG, en canvi, entén el client de forma individualitzada, tenint en compte tant en l’avaluació com en la teràpia, les particularitats personals, conductuals, emocionals, situacionals, relacionals i socials que han portat a la persona a la consulta.

Únicament en casos greus d’ansietat, de depressió en altres trastorns que generin un gran malestar que interfereixi de forma molt significativa en la vida quotidiana de la persona, el psicòleg pot derivar al client al psiquiatre per fer-ne una valoració.

Tot i això, el fet de prendre medicació no eximeix al client de fer un treball psicològic amb el psicoterapeuta que serà de vital importància per poder anar reduint la dosis de medicació i assolir el benestar emocional de forma pròpia SENSE AJUDA DELS PSICOFÀRMACS.

De la mateixa manera que tu ets l’expert en la teva vida, el psicòleg és l’expert en les eines i els coneixements psicològics que poden mostrar-te el camí cap al benestar emocional.

Així, un psicòleg et pot ajudar a afrontar i resoldre situacions o moments difícils caracteritzats per emocions i pensaments dolorosos i negatius (per exemple, anticipació de canvis importants, vivències personals de fracàs, pèrdues, insatisfacció personal, …).

Alhora, també et pot ajudar en processos aparentment crònics, com per exemple, formes de posicionar-te davant la vida que poden causar un intens malestar en àmbits diversos com la parella, la feina, la família, les amistats, …

La relació entre el psicòleg i el client és una relació basada en EL RESPECTE I EN LA CONFIANÇA: per aquest motiu, el millor psicòleg per a un determinat client serà aquell amb el que el client es senti més còmode i que l’inspiri major confiança, fet que permetrà assolir un adequat vincle terapèutic que facilitarà el treball psicològic i la resolució de la problemàtica.

D’altra banda, també és important tenir en compte el marc teòric en el qual s’emmarca el psicòleg. Així, un PSICOTERAPEUTA INTEGRADOR no es veurà limitat per un determinat enfocament i per unes determinades tècniques, fet que li permetrà cercar dins de les diferents teories existents, aquelles eines i coneixements psicològics compatibles entre sí que més s’adeqüin a la persona i que puguin resoldre la dificultat per la que s’acudeix a consulta amb la major brevetat possible.

En el cas dels ADULTS que consulten de forma individual, la persona que presenta el problema és la que ha d’anar a teràpia. Ara bé, és molt probable que el psicòleg consideri interessant entrevistar a algun familiar o persona propera al client, sempre amb el seu consentiment.

En el cas dels NENS, moltes de les visites inclouran també als pares (a vegades sols, a vegades amb el nen).

En el cas de la TERÀPIA DE PARELLA, es realitzaran sessions conjuntes i algunes individuals amb cada membre de la parella.

En el cas de la TERÀPIA FAMILIAR, es realitzaran algunes sessions individuals a més de les sessions conjuntes amb tots els membres de la família.

A grans trets, unes 10 o 15 SESSIONS poden ser suficients per a tractar un problema concret i ben delimitat. Tanmateix, les situacions més complexes poden requerir més sessions que caldrà pactar amb el client en base a com evoluciona el cas i/o als objectius finals que vol aconseguir l’interessat.

A l’inici de la teràpia es sol pactar habitualment amb el client una SESSIÓ SETMANAL. D’altra banda, a mesura que s’observa una evolució favorable del cas, la periodicitat pot ser quinzenal o mensual.

Sí, tenir vergonya per anar al psicòleg al principi és força habitual. A més, abans de decidir-se a començar la teràpia, el client por tenir la sensació “d’anar a parlar dels seus problemes amb un desconegut”. Però tant aquesta sensació com la vergonya inicial s’esvaeixen ràpidament desprès de la primera sessió.

No, a teràpia no només es parla del passat i dels esdeveniments traumàtics. Tot i que aquests poden tenir la seva influència en la realitat actual del client, la teràpia es centra en que la persona pugui resoldre la seva situació AQUÍ i ARA.

Sí, totes les persones podem canviar, però per això no deixem de ser nosaltres mateixos. De fet, canviem moltes vegades durant la vida sense que aquest canvis ens siguin perceptibles. Els canvis que es proposen a teràpia van dirigits a millorar la qualitat de vida del client i a assolir els objectius pels quals s’ha acudit a consulta.

Tot allò que el client explica a la consulta és ABSOLUTAMENT CONFIDENCIAL.

La informació que el client proporciona al psicòleg està subjecta a un dret i a un deure de secret professional que només pot ser eximit amb el consentiment exprés del client excepte en els casos que marca la llei. Els psicòlegs ens regim per un codi deontològic propi que, entre d’altres obligacions, expressa de forma explícita que cal preservar la confidencialitat entre el client i el professional i que el psicòleg ha de mostrar un respecte escrupolós del dret del seu client a la pròpia intimitat.

Sí, es possible que es donin recaigudes, tot i que no sempre es produeixen.

Els psicòlegs entenem les recaigudes com a una part més del procés de canvi, mai les entenem com a un fracàs. A més, en cas de recaiguda, el client disposa d’una major quantitat de recursos respecte als que tenia en iniciar la teràpia i tot i recaure mai retornarà al punt de partida inicial.

Fés la teva consulta... psicologo Girona