psicologo Banyoles

 

Enfocament psicològic i terapèutic

psicologo Banyoles

La psicoteràpia integradora pretén, en base als diferents models teòrics existents dins de la psicologia, emprar aquells enfocaments compatibles entre sí que poden proporcionar tècniques i formes de comprendre la naturalesa humana d’una forma més completa i no excloent.

És important prendre consciència que totes les diferents teories existents en psicologia tenen aspectes molt positius i profitosos però que limitar-se a una d’elles implica no tenir en compte la globalitat i la individualitat de cada persona i això pot acabar comportant limitacions alhora de resoldre les dificultats per les que s’acudeix a consulta del psicòleg.

 

 

 

 

 

 

És per aquest motiu que com a psicòloga i psicoterapeuta integradora considero essencial que totes aquelles persones que acudeixin a la consulta tinguin la certesa que com a psicòleg els hi podré oferir allò que sigui més beneficiós per la seva millora sense veure’m limitada per una corrent psicològica concreta.

Considero important que els meus clients entenguin que la relació terapèutica parteix de la premissa que tots els que participen en ella són experts en els seus camps; el client en la seva vida i el psicoterapeuta en les eines i els coneixements que tindran com a finalitat acompanyar-lo al llarg del procés de millora. Per aquest motiu entenc que la base sobre la qual s’ha de basar la relació terapèutica està conformada pel respecte, la comprensió, l’acceptació, l’honestedat, la confiança i la col.laboració entre psicòleg i consultant.

psicoterapia integradora

Si necessiten ajuda i/o orientació per superar una dificultat concreta o una fase de la seva vida que no acaba de ser del tot satisfactòria, només cal que es posin en contacte amb mi i els podré atendre tant a la consulta que es troba al centre de Girona , com a la consulta que està situada a Banyoles.

psicologo Banyoles